F Monitor

F Monitor

Nový monitorovací systém firmy Filtermist informuje pomocí barevné stupnice obsluhu strojů, že je potřeba provést servisní zásah nebo že došlo k zablokování filtru. Filtermist doporučuje provádět servis po každých 2000 provozních hodinách jednotky.

Jednotky Filtermist mohou být čidlem F Monitor osazeny dodatečně. U nových jednotek je dostupný jako součást volitelného příslušenství.

Servisní sady

Maintenance Kits

Filtermist nabízí širokou škálu malých a velkých servisních sad, které jsou snadno vyměnitelné, nenákladné a jsou speciálně navrženy tak, aby zajišťovaly plynulý, bezpečný a efektivní chod filtrační jednotky. Je doporučeno používat výhradně servisní sady firmy Filtermist, aby byl zajištěn optimální výkon odlučovače.

Servis na místě

Servicing

Pro Českou republiku zajišťuje servis přímo na místě firma Wemac s.r.o. Pro informace o ostatních zemích kontaktuje vždy lokálního distributora.

  • New York00:00
  • Londýn00:00
  • Paříž00:00
  • Bombaj00:00
  • Singapur00:00
  • Peking00:00
  • Tokio00:00