Jednotky Filtermist efektivně odstraňují olejovou a emulzní mlhovinu a vytvářejí tak bezpečnější pracovní prostředí

Odpovídají současným světovým standardům ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

Měření emisí v pracovním prostředí (Monitorování vzduchu)

Většina aplikací, u kterých dochází k chlazení chladící emulzí či olejem, má za následek unikání velké škály nebezpečných částic do pracovního prostředí. Takto kontaminovaný vzduch může obsahovat prach, kouř, páry, vlákna, plyny i bakterie. To má samozřejmě negativní vliv na zdraví pracovníků a může vést ke vzniku nejrůznějších onemocnění.

Jednotky Filtermist napomáhají výrobcům splňovat lokální normy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tím, že snižují obsah aerosolu v prostorách výroby. V některých zemích jsou postihy za porušení těchto norem velice přísné.

Čisté pracovní prostředí vede k nižšímu počtu zameškaných hodin pracovníků z důvodu nemoci, což samozřejmě ovlivňuje produktivitu výroby. Díky monitorování vzduchu v prostorách výroby je snadné získat informaci o tom, jaká je koncentrace aerosolů v ovzduší, jak účinně jsou tyto koncentrace hlídány a jestli hodnoty nepřekračují limity stanovené zákonem dané země.

Filtermist může pomoci s navržením efektivního způsobu měření těchto koncentrací a s formulací vhodné strategie pro řízení rizik.

Kdy je vhodné měřit emise v pracovním prostředí?

 • Když hrozí závažné zdravotní riziko v důsledku vdechování kontaminovaného vzduchu
 • Je-li třeba ověřit, že nedošlo k překročení hranice povolené koncentrace aerosolu v ovzduší
 • Je-li třeba ověřit, že současný způsob měření emisí je dostatečně efektivní, nebo je potřeba přistoupit k jinému řešení
 • Je-li třeba potvrdit, že nové řešení funguje správně
 • Poté, co se změní některý z výrobních procesů a existuje možnost, že se úroveň kontaminace v ovzduší změnila
 • K prokázání potřeby dohledu nad zdravím pracovníků
 • Jako důkaz pro zdravotní pojišťovnu

Kontrola procesu

F Monitor

F Monitor

F Monitor slouží k určení doby, kdy je potřeba provést servisní zásah u filtrační jednotky. Měření je velice přesné a díky barevné škále zcela jasné a srozumitelné.

F Monitor
 • New York00:00
 • Londýn00:00
 • Paříž00:00
 • Bombaj00:00
 • Singapur00:00
 • Peking00:00
 • Tokio00:00